donderdag 4 oktober 2012

Vind ik leuk...

Vanmorgen (ff mail gecheckt bij de bieb...) las ik een mail van onze vriend Harm. Had in het Nederlands Dagblad gestaan, vandaag.

 

CURAÇAO VERDIENT RESPECT 


Door Aart G. Broek (in aangepaste vorm verschenen in Nederlands Dagblad, 4 oktober 2012)

Journalisten, Tweede Kamerleden en commentatoren versterkten elkaar in het afkeuren van de be-stuurlijke ontwikkelingen in Curaçao. Twee premiers. Twee parlementen. Bezetting van het rege-ringscentrum. Staatsgreep. Chaos. Bananenrepubliek. Aanmatigende berichtgeving. Neerbuigend co
mmentaar.

Aan deze zijde van het Koninkrijk der Nederlanden vergaten we even, dat ons parlement zelf twee jaar lang gegijzeld werd in een gedoogconstructie en wij zelf twee premiers hadden gekend: één lachend op het toneel, de ander grimmig afgeschermd door bodyguards. Ernstiger van aard was dat we niet zagen wat een krachtdadig bestuurlijk handelen er plaatsvond op het eiland. Gedeeltelijk was dit ook niet te zien, daar het achter de coulissen plaatsvond. Meer dan voldoende is echter bekend om met waardering terug te blikken en met vertrouwen naar de toekomst te kijken. 

Er zijn inderdaad harde gegevens dat met het aantreden van het kabinet van G.F. Schotte [MFK] per 10 oktober 2010 het land Curaçao in toenemende mate in gevaarlijk vaarwater terechtkwam. Met de resultaten van screening ten behoeve van het ministerschap werd de hand gelicht, overheidsnv’s werden voor malafide doeleinden aangewend (met als beoogde jackpot de Centrale Bank van Cura-çao en Sint Maarten), adviezen van controlerende organen als die Centrale Bank, de Rekenkamer en de Raad van Advies werden terzijde geschoven zijnde ‘een mening’, de inlichtingendienst verloor zijn onafhankelijke status, journalisten werden bedreigd, ministeriële inmenging in de rechtsgang vond plaats, enzovoorts.

Het land dreigde inderdaad een ‘piratennest’ te worden. Juist dát werd voorkómen. Een opmerkelijk bestuurlijk zwenken vond plaats. Schotte en zijn ploeg werden een halt toegeroepen. Juist dát dwingt respect af. De vraag laat zich vervolgens stellen: respect voor wie? 

We kunnen mét Schotte en zijn coalitiepartners C.F. Cooper [MAN] en H. Wiels [Pueblo Soberano] menen dat Nederland achter deze wending ‘zit’. Wij, hier in Nederland, zetten vanzelfsprekend deze veronderstelde interventie niet weg als ‘koloniaal’, zoals Schotte cum suis onvermijdelijk doet. Dat niet alleen, Nederland ‘zit’ ook niet achter de bestuurlijke wending. Nederland ‘staat’ er wel achter. Nederland staat achter het handelen van eilandbewoners waarover we spijtiggenoeg geen lovend woord hebben vernomen.

Onder druk van het troebele besturen van Schotte en de zijnen blijkt de eilandelijke samenleving een enorme kracht te kunnen ontwikkelen om de dreigende wanorde het hoofd te bieden. Het kanali-seren van het malafide besturen is geen aangelegenheid die Nederland vanuit een Haagse toren kan bewerkstelligen. Daartoe is het stap voor stap daadkrachtig optreden van eilandelijke organisaties en personen nodig. 

Het eiland gaf een indrukwekkende samenwerking van actoren te zien, waarvan de gouverneur mr. F. M. de los Santos Goedgedrag er één temidden van vele andere is, waaronder de oppositiepartijen PAR, PNP, FOL, de dissidente leden D. Rozier en E. Cleopa uit de coalitiepartijen MFK en MAN, Vere-niging Bedrijfsleven Curaçao, vakbonden, maatschappelijke organisaties verenigd in Akshon Sivil, journalisten van radio, tv en dagbladen, de rooms-katholieke kerk, de directeur van de Centrale Bank en bestuurders van overheidsnv’s die zich verzetten tegen het politieke machtsmisbruik. Hierbij voegden zich recentelijke de kabinetsformateur E. Mendes de Gouveia en het nieuw ‘zakenkabinet’ onder leiding van mr. S. Betrian, terwijl entiteiten als de rechterlijke macht (hof van Justitie, OM, procureur-generaal mr. D. Piar), het politiekorps van Curaçao onder leiding van hoofdcommissaris M. Wernet en de Raad van Advies hun integriteit onder de almaar toenemende druk wisten te hand-haven. Deze mensen en organisaties van het nieuwe land Curaçao zorgden ervoor dat het tij keerde. Díe verdienen ons respect. 
 

Niet minder van belang is te onderkennen dat de staatkundige constructie die er sinds 10 oktober 2010 is, de bestuurlijke wending mogelijk maakt. De bijzonder jonge democratie die Curaçao is, blijkt krachtig genoeg om een malafide bestuur buiten Fòrti te zetten. De oud-premier mag zich een et-maal op zijn kamer verschansen, hij vertrekt zonder gewelddadigheden. Die constructie mag nog weeffoutjes te zien geven, ook daar wordt al op gereageerd, zoals door het aanscherpen van de screening van beoogde ministers. Die constructie is niet exclusief door moederlands decreet ont-staan. Integendeel, die ontstond bovenal door de inspanningen van bestuurders, hun ondersteuning en achterban van de verschillende eilanden aan de Caribische zijde van de oceaan. 
 

Nederland is volop aanwezig in het nieuwe land Curaçao met financieel toezicht, justitiële en politiële netwerken, en uiteenlopende vormen van ondersteuning anderszins. Dit moet ons echter niet blind maken voor het eigen potentieel van Curaçao. Er zullen nog meer stormen de eilandelijke samenle-ving teisteren. Mogelijk is de komende verkiezing al zo’n storm. Gezien de recente ontwikkelingen in Curaçao is er alle reden om met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien.


 
Een leuk artikel. Blijkbaar vonden meer mensen dat. Want het stond vandaag in de Amigoe (krant hierzo), op verschillende facebook-sites van mensen hier, Antillianen! Het doet ons allemaal goed, denk ik, een hart onder de riem gestoken te krijgen. We zijn op de goede weg. Ga zo door.

Gister kwam boven tafel hoeveel geld de minister van Economische zaken heeft gekregen voor reizen. Alleen dit jaar al, in 7 maanden tijd, 350.000 gulden. Als je nagaat dat hij, voordat hij minister werd, een gewone brillenverkoper was, dan kun je wel stellen dat hij er flink van heeft genoten. Nu is het wel uit met de pret. Kan hij weer gewoon brillen gaan verkopen.
Ondertussen is Schotte, iedereen kent hem nu wel in Nederland..., op bezoek geweest bij een ZMLK-school. De school is er belabberd aan toe. Heeft de verkiezingstijd aangegrepen om bekendheid te krijgen. Vorige week hebben ze een 'debat' georganiseerd voor hun leerlingen. Leerlingen die veelal boven de 18 jaar zijn, dus stemgerechtigd. Daar zijn verschillende politici naar toe geweest, nog van de oude regering. Toen had Schotte het nog te druk met andere dingen. Nu heeft hij alle tijd om op zulke akkevietjes af te gaan. Hij heeft ze vandaag gouden bergen beloofd: 100.000 gulden om de school op te knappen. Wat er dan niet bij staat in het artikel is dat ze dan natuurlijk wel op de MFK moeten stemmen... En de ouders ook, liefst. Dit is zo doorzichtig, maar zo doortrapt gemeen.

Thijs is vandaag weer naar school geweest. Ging goed. Juf was blij dat hij er weer was, vertelde hij. 't Is vast stil geweest in de klas, zonder Thijs.
Theo en Arjan zijn klaar met de toetsen. Na de vakantie de cijfers... Nu nog de workshop voor CAV van Theo.


Een ander, bijzonder, artikel op Versgeperst.com : we krijgen een droog regenseizoen. Hmm, eerst zien, dan geloven. Maar tot nog toe hebben we weinig nattigheid gehad. Het echte regenseizoen loopt van half oktober tot half januari. Iedereen die in die tijd van plan is te komen: het ziet er goed uit voor jullie! Voor de natuur hier iets minder, die kan wel wat water gebruiken.


3 opmerkingen:

Mariëtte Vreugdenhil zei

Oeps, beetje veel wit tussen de stukjes...

Anoniem zei

Oeps, een juf die verdiendt schrijft???!!! Ach het is nog vroeg.

Mariëtte Vreugdenhil zei

Je was wel een beetje in de bonen met je d's en t's... verdienen - stam + t. Ook in je eerste zin! Haha. Maar hier zou je niet opvallen, hoor. Wat ik hier lees aan reacties, en ook in stukken in de krant. Het wemelt van de fouten. Oftewel: hier leer je én geen goed Nederlands én geen goed Papiamentu. Maar misschien komt er nu een minister op Onderwijs die dit allebei belangrijk vindt. Je weet maar nooit!